Buckling table

Nedan finns en knäcktabell att ladda ner för DA0101 och DA0501. Den visar max slaglängd i mm vid arbetstryck 8, 12, 16, 20 och 25 MPa. Tabellen är beräknad med Eulers formel och säkerhetsfaktor 1,5.

Download buckling table (pdf)