Technical information

Standard DA250 är en cylinder konstruerad för arbetstryck upp till 25,0 MPa (250 bar). Cylindern är moduluppbyggd och kan fås i ett stort antal varianter i dimensionsområden på cylinderrörsdiameter från 25-250 mm. Samtliga cylindrar kan fås med varianter, som t.ex. ändlägesdämpning, positionsgivare eller inbyggda ventiler. Progressiv ändlägesdämpning kan fås i plus- eller minusriktning eller i båda riktningarna. Observera att inbyggnadslängden ökar vid användande av ändlägesdämpning.

TEKNISK INFORMATION FÖR STANDARDUTFÖRANDE

 • Max arbetstryck 25,0 MPa (250 bar)
 • Tryckmediets temperatur –30° till +80°C
 • Tryckmedium: Hydraulvätskor på mineraloljebas enligt DIN 51 524 (HL, HLP). Hydraulvätskor baserade på vegetabiliska oljor, t ex rapsolja (HETG), Syntetiska estrar (HEES)
 • Renhetsgrad: klass 17/13 enligt ISO 4406
 • Viskositetsområde: 2,8-380 mm²/s
 • Max kolvhastighet: 0,5 m/s
 • Cylinderrörsdiameter: 25-250 mm
 • Kolvstångsdiameter: 12-160 mm
 • Kolvstången i standardutförandet är hårdförkromad med ett kromskikt på 25±0,5 μm. Kolvstången finns också i olika råmaterial och ytberhandlingar för olika egenskaper och miljöer.
 • Max slaglängd med hänsyn tagen till knäckning vid olika infästningsalternativ och arbetstryck anges i tabell. Vid långa slaglängder kan en inre distans erfordras för att minska belastning på lagringar och kolvstång
 • Tolerans för inbyggnadsmått på cylindrarna följer ISO 8135.
 • DA250 tätningssystem är uppbyggt med ISO inbyggnadsmått vilket gör att tätningssystemför vitt skilda krav på miljö, tryckmedium samt driftsegenskaper kan uppnås
 • Cylindrarna levereras svartmålade, RAL 9011, om ej annat anges av kund

Vid annat utförande än standard, var god kontakta Stacke Hydraulik.

Om produkter från Stacke Hydraulik används på annat sätt än vad som har rekommenderats av Stacke Hydraulik, gäller inga garantier. Skador på person eller egendom orsakad av felaktig användning är utanför Stacke Hydrauliks ansvar. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Utgåva 1.0 Maj 2005

Download technical information (pdf)