Framgångar i hydraulrenlighet

Vi har sedan sommaren 2013 trimmat in vår senaste tvättanläggning för färdiga cylinderrör, där vi med 400 bars tryck tvättar rören invändigt, och vid efterföljande slutkontroll i renlighetslaboratoriet uppnått väldigt fina siffertal beträffande renlighet på färdiga produkter enligt renlighetsprinciperna ISO 4406. Ett flertal av våra kunder värderar denna nivå på våra kompletta cylindrar högt, vilket för slutkunder ger en än längre livslängd och störningsfri användning av våra cylindrar. Kontakta oss gärna för mer information.

Postat 2014-04-03