Ökande orderingång

Senaste månaderna har vi haft en avsevärd ökad orderingång både avseende befintligt sortiment och nya strategiska affärer. Vi ser att efterfrågan generellt är ökande, samt tillkommande affärer från såväl nya affärspartners som befintliga. Vi står väl rustade för fortsatt tillväxt och är öppna för ytterligare affärer.

Postat 2014-04-03