Stacke förstärker Stacke

Stacke förstärker säljavdelningen med Per Stacke (broder till Anders) som påbörjar sin introduktionsutbildning v39 och därefter successivt arbetet i sin roll som marknadschef.

Per kommer från egna företaget PEAN Sweden (distribution/teknisk support av prestandafordonskomponenter) och sitter i Stackes styrelse sedan många år tillbaka.

Postat 2016-09-29