Nyhetsarkiv

Ökande orderingång

Senaste månaderna har vi haft en avsevärd ökad orderingång både avseende befintligt sortiment och nya strategiska affärer. Vi ser att efterfrågan generellt är ökande, samt tillkommande affärer från såväl nya affärspartners som befintliga. Vi står väl rustade för fortsatt tillväxt och är öppna för ytterligare affärer.

Postat 2014-04-03

Framgångar i hydraulrenlighet

Vi har sedan sommaren 2013 trimmat in vår senaste tvättanläggning för färdiga cylinderrör, där vi med 400 bars tryck tvättar rören invändigt, och vid efterföljande slutkontroll i renlighetslaboratoriet uppnått väldigt fina siffertal beträffande renlighet på färdiga produkter enligt renlighetsprinciperna ISO 4406. Ett flertal av våra kunder värderar denna nivå på våra kompletta cylindrar högt, vilket för slutkunder ger en än längre livslängd och störningsfri användning av våra cylindrar. Kontakta oss gärna för mer information.

Postat 2014-04-03

Sidor