Nyhetsarkiv

Stacke Hydraulik får certifieringsutmärkelse

Stacke Hydraulik har än en gång påvisat en hög verksamhetsnivå, genom att världens största trucktillverkare Toyota, för verksamhetsåret 2014 certifierat Stacke Hydraulik till högsta klassen av samarbetspartner och leverantör av hydraulprodukter.

Anders Stacke, VD vid Stacke Hydraulik, var i Frankrike i slutet av Juni och mottog priset. Anders kommentar är att ” Stacke Hydraulik har under många år och tillfällen prisats med motsvarande certifikat, vilket är ett mycket bra bevis på vårt företags förmåga och nivå att vara en professionell leverantör och samarbetspartner till en så krävande kund som Toyota”. Vår verksamhetsstruktur, som krävs för att bli en certifierad leverantör årligen, gynnar alla våra kunder genom vårt arbetssätt, meddelar Anders Stacke nöjt efter hemkomsten från galan i Frankrike.

Postat 2014-08-13

Ökande orderingång

Senaste månaderna har vi haft en avsevärd ökad orderingång både avseende befintligt sortiment och nya strategiska affärer. Vi ser att efterfrågan generellt är ökande, samt tillkommande affärer från såväl nya affärspartners som befintliga. Vi står väl rustade för fortsatt tillväxt och är öppna för ytterligare affärer.

Postat 2014-04-03

Framgångar i hydraulrenlighet

Vi har sedan sommaren 2013 trimmat in vår senaste tvättanläggning för färdiga cylinderrör, där vi med 400 bars tryck tvättar rören invändigt, och vid efterföljande slutkontroll i renlighetslaboratoriet uppnått väldigt fina siffertal beträffande renlighet på färdiga produkter enligt renlighetsprinciperna ISO 4406. Ett flertal av våra kunder värderar denna nivå på våra kompletta cylindrar högt, vilket för slutkunder ger en än längre livslängd och störningsfri användning av våra cylindrar. Kontakta oss gärna för mer information.

Postat 2014-04-03

Sidor