Frågor och svar

Hur stor tryckande last kan jag belasta cylindern med utan att den knäcks?
Som en vägledning finns det en knäcktabell för våra standardcylindrar som visar slaglängd och maximalt arbetstryck för respektive cylinderdimension.

Titta i knäcktabellen

Klarar tätningarna i cylindrarna en viss specifik hydraulvätska?
Vårt standardsystem för tätning fungerar till de flesta hydraulvätskorna på marknaden. Om du är osäker råder vi dig att kontakta Stacke Hydraulik för konsultation.

Går det att få kundanpassade infästningar på cylindern?
Det korta svaret är ja, men i möjligaste mån försöker vi använda våra standardiserade inbyggnadsalternativ och lagerförda lösningar för att hitta en optimal lösning för våra kunder.

Hur är kolvstängerna behandlade?
Vi använder i första hand hårdförkromade stänger som standard. Beroende på dina krav på korrosionsskydd och yttre miljöfaktorer kan vi anpassa kolvstängerna med olika behandlingar och material. Några exempel är Ni-Cr-belagda, rostfria och induktionshärdade stänger.