Gruvmaskiner

Gruvmaskiner är tillverkade för att arbeta i tuffa miljöer och driftsförhållanden. Cylindrarna måste därför klara väldigt många cykler och tåla hög mekanisk belastning. Vissa cylindrar måste arbeta hårt, medan andra inte behöver göra det. Våra cylindrar anpassas efter din verklighet och arbetet de ska utföra. Vi erbjuder Heavy Duty-cylindrar med bultförbandsutförande, friktionssvetsade kolvstångshuvuden och induktionshärdade kolvstänger för mycket hög belastning. Många av våra sekundära cylindrar i standardserien DA250 kan också användas för gruvmaskiner.

I vissa gruvor, med höga salt- och fukthalter, krävs ett högre korrosionsskydd än vårt standardutförande. Kontakta oss för en lösning som motsvarar dina krav och önskemål. Vi har lång och god erfarenhet från tillverkning av cylindrar för gruvmaskiner.


TYPISKA CYLINDRAR

  • Redskapslåscylindrar
  • Tippcylindrar
  • Lyftcylindrar
  • Styrcylindrar
  • Tiltcylindrar
  • Hyttiltcylindrar
  • Bomcylindrar