Kranar/Personliftar

Stacke Hydraulik har ett brett program av cylindrar som är väl anpassade för kranar och personliftar av olika slag. Cylindrarnas infästningar stadgar kranen eller liftens uppbyggnad. Sådana cylindrar arbetar ofta med ett arbetstryck upp till 30 MPa (300 bar). Cylindrarna kräver ofta trånga inbyggnader. Med vår hjälp hittar du en bra lösning på oljetillförsel till respektive riktning.


TYPISKA CYLINDRAR

  • Vippcylindrar
  • Knäckcylindrar
  • Utskjutcylindrar
  • Stödbenscylindrar
  • Svängcylindrar
  • Lyftcylindrar