Stacke Hydraulik

Kvalitet

Kvalitet är kärnan i allt vi gör

Vi är stolta över vår kvalitet. Vi ser en långlivad och kostnadseffektiv produkt som en av våra allra främsta konkurrensfördelar. Det innebär att vi tänker kvalitet i allt vi gör, från strategiska beslut till det dagliga arbetet i produktionen. Vi arbetar mot fastställda kvalitetsmål med kontinuerlig kompetensutveckling och ständiga förbättringar, där ISO 9001:2015 är grunden i vårt arbete.

Designkvalitet – den viktiga grundstenen

Kvaliteten på våra produkter sätts redan vid ritbordet, där våra erfarna konstruktörer lika gärna kan bryta ny mark som att använda beprövade koncept. Oavsett väg tar de fram en cylinder som håller för de förhållanden där den ska användas. Länge.

Processkvalitet – för resultat i dagliga arbetet

Vi förfinar och kvalitetssäkrar ständigt våra processer. Vi är certifierade inom svetsning och arbetar efter ISO EN4406 inom renhet. Genom automatisering, tydliga instruktioner och trygga rutiner standardiserar och kvalitetssäkrar vi vårt dagliga arbete. Vi visualiserar och kommunicerar genom daglig styrning och via våra samordnare. Samordnarna är en stor del i vår processkvalitet och gör att vårt arbete med kvalitet sprids, upplevs och uppfylls av alla medarbetare.

Produktkvalitet för kostnadseffektivitet

Tillsammans bidrar vår design- och processkvalitet till vår höga produktkvalitet. Och en hög produktkvalitet innebär driftsäkra cylindrar – som alltid är mest kostnadseffektiva i det långa loppet.