Cylindrar med ändlägesdämpning

Cylindrar med ändlägesdämpning används för att uppnå en mjukare gång då cylindern körs i ändläge. Dämpningen kan förekomma på dragsidan, trycksidan eller i båda riktningarna. För att åstadkomma en dämpande effekt stryper man oljan som strömmar ur cylindern under den sista delen av cylinderns slag. På så sätt ökar oljetrycket i kammaren och bromsar cylinderns rörelse.


LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Där stötfria ändlägen önskas
  • Där man inte har möjlighet att bygga in extern ändlägesdämpning