Skogsmaskiner

En skogsmaskin utsätts för extrema påfrestningar och kräver cylindrar som minimerar driftstopp i skogen. Maskinerna körs ofta i tre skift. Cylindrarna har därför mycket hög tillförlitlighet och lång livslängd med olika tätningslösningar som säkrar driften under dygnets alla timmar. Vi tillverkar oftast cylindrar till skogsmaskiner ur vår beprövade DA250-serie med ett utvecklat tätningskoncept och olika inbyggnadsvarianter.

Våra konstruktionslösningar garanterar en hög funktionalitet och säker drift när det som bäst behövs.

Flera ledande tillverkare av skördare, skotare och aggregat väljer cylindrar från Stacke Hydraulik!


TYPISKA CYLINDRAR

  • Styrcylindrar
  • Bomcylindrar
  • Utskjutcylindrar
  • Gripcylindrar
  • Kvistknivcylindrar
  • Matarhjulcylindrar
  • Midjelåscylindrar
  • Grindcylindrar
  • Svärdmatningscylindrar