Enkelverkande cylindrar

Enkelverkande cylindrar överför hydraulisk kraft i enbart en riktning. Cylindern kan vara dragande eller tryckande. För att cylindern ska återgå till sitt ursprungliga läge krävs en kraft i motsatt riktning. Denna motsatta kraft kan exempelvis uppnås med ett inbyggt fjädersystem. Motkraften är oftast den last som cylindern flyttar.

Cylindrarna utformas oftast som kolvtätade med två kammare i cylindern, alternativt som plunge med en kammare och utan kolvtätning. I en cylinder med en kammare verkar tryckkraften direkt på kolvstångens ände.

Denna cylindertyp förses oftast med endast en oljeanslutning. I kolvtätade cylindrar kan den icke kraftöverförande kammaren förses med luftfilter eller en anslutning med retur till tank. På så sätt kan överskottsolja ledas bort från cylindern.


LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Lyftcylindrar i t ex truckar och personliftar
  • Broms- och låscylindrar