Dubbelverkande teleskopcylindrar

Teleskopcylindrar är uppbyggda av ett yttre cylinderrör där man har monterat ett antal så kallade steg. På detta sätt får man en kort inbyggnad, men en lång slaglängd. Dubbelverkande teleskopcylindrar genererar en hydraulisk kraft i två olika riktningar. Sådana cylindrar genererar alltså både dragande och tryckande kraft. Cylindrarna är oftast försedda med kolvringar som kolvtätningar som inte är helt fria från överläckage. Av den anledningen är denna cylindertyp inte lämplig för dragande last.

Denna cylindertyp förses oftast med en oljeanslutning till dragsidan och en oljeanslutning till trycksidan.


LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Tippcylindrar där man har behov av att kunna dra tillbaka lasten då den exempelvis har pendlat över sitt tyngdpunktsläge, eller cylindrar med behov av kortare inbyggnadslängder än slaglängder där inte den inbyggda lasten återför cylindern till sitt ursprungsläge.