STACKE HYDRAULIK

Kärnvärden

FLEXIBLA som Stacke


Vi är lyhörda, serviceinriktade och flexibla gentemot våra kunder – oavsett storlek på projekt eller affär. Det ger oss rätt förutsättningar att leverera produkter och lösningar som effektiviserar kundens verksamhet.

PÅLITLIGA som Stacke


Både kollegor internt och våra kunder ska uppleva att alla medarbetare delar ansvaret för att produkterna vi levererar håller hög kvalitet. Det går att räkna med oss. I stort och smått, på kort och lång sikt.

KOMPETENTA som Stacke


Vår gedigna kunskap gör att vi utvecklar produkter och lösningar som skapar nytta för våra kunder. Allt vi gör, från produktutveckling till kundrelationer, bygger på långsiktighet och viljan att ständigt förbättra. För vi vet att det är vägen till fortsatt framgång.

NYTÄNKANDE som Stacke


Vi är proaktiva och försöker alltid att tänka nytt, både i egna processer och i kundleveransen. Vi lyssnar och samarbetar med våra kunder och identifierar behov som finns på marknaden. Tidigt. För att alltid leverera rätt lösning.