Nyheter

Klimatdiplom 2020

01 februari 2021

Vi har länge köpt klimatklok el från sol, vind, vatten och biobränsle. Vi skyndar på omställningen till en mer miljövänlig elproduktion!

Ny tvättanläggning

05 oktober 2020

Stacke Hydraulik har installerat en ny tvättanläggning för cylinderrör.