Stacke Hydraulik

Miljö

Ansvar för hållbar framtid

Stacke Hydraulik bidrar med vad vi kan för att förbättra miljön både i vår omvärld och för våra medarbetare. För att kontinuerligt minska vår miljöbelastning, i alla steg, har vi valt att certifiera oss enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2015. Vi har också valt att definiera vår verksamhet genom de Globala målen för hållbar utveckling, www.globalamalen.se. Miljöhänsyn är också en integrerad del av vårt innovationsarbete.

Klimatsmart produktion med fjärrvärme och klimatklok el

Som en del i vårt miljöarbete har vi investerat i en fjärrvärmeanläggning. Där vi tidigare använde gasol som uppvärmning av lokaler, vatten och i tvättprocesser använder vi idag lokalproducerad och klimatsmart fjärrvärme. Och det är inte bara värmen som produceras lokalt: även huvuddelen av biobränslet som används i fjärrvärmeanläggningen kommer från platser i kommunen. Dessutom används askan som gödning i kommunens skogar. Ett kretsloppstänk som är lätt för oss att tycka om – och dra nytta av.

Vi köper idag endast klimatklok el, som kommer från sol, vind, vatten och biobränsle. Vi hjälper därmed till att skynda på omställningen till mer miljövänlig elproduktion!

Schyssta anställnings- och arbetsvillkor

För oss är en hållbar framtid mer än bara miljö. Det gäller också att vara en bra arbetsgivare som tar hand om medarbetaren. Det handlar om lika delar hjärta och hjärna. När våra anställda är välutbildade, trivs i rollen och tycker det är kul att gå till jobbet får vi bättre stämning. Och god stämning leder till bättre resultat, från produktionsgolvet till sista raden i resultaträkningen.

På Stacke är vi anslutna till gällande kollektivavtal både för våra kollektivanställda (IF Metall) och våra tjänstemän (Unionen).

Trygghet och hälsa

Vi arbetar ständigt med att förebygga olyckor på vår arbetsplats. Alla anställda som har specifika säkerhetsarbeten med utbildningskrav, får dessa utbildningar av företaget. Vi är också anslutna till Företagshälsovården. Det innebär att alla våra medarbetare får snabb tillgång till vård och rådgivning.

Logga in i Qnister Whistle