Industriella applikationer

Hydraulcylindrar används oftast i mobila applikationer som i exempelvis ett fordon. Men det finns inga som helst hinder att använda våra produkter inom industrin. Våra cylindrar kan hamna i en mängd olika branscher och olika typer av tillverkningsindustrier. Med Stacke Hydraulik får du en mycket god totalekonomi och samma produktfördelar som finns i våra övriga produkter. Kontakta oss för vidare diskussion och val av cylindertyp.


TYPISKA CYLINDRAR

  • Mängder av utföranden för automation/materialhantering/pressning mm