Dubbelverkande cylindrar

Dubbelverkande cylindrar kallas också för differentialcylindrar. De överför en hydraulisk kraft i två olika riktningar. Sådana cylindrar har alltså både dragande och tryckande kraft. De utformas som kolvtätade med två kammare i cylindern.

Kraftöverförande sektion i cylinderns tryckande kammare är invändig cylinderrörsdiameter area. Den kraftöverförande arean i cylinderns tryckande kammare är invändig cylinderrörsdiameter area minus kolvstångens tvärsnittarea (utvändig diameter).

Denna cylindertyp förses oftast med en oljeanslutning till dragsidan och en oljeanslutning till trycksidan.


LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Överallt där behov finns att skapa hydraulkraft i två riktningar