Kontakt

Vi har kunskapen som krävs för att kunna ge dig rätt produkter med rätt funktion, helt efter dina önskemål och krav. Kontakta oss för kompetent rådgivning och vidare diskussion.

Försäljning/Marknad:     sales@stackehydraulik.com

Konstruktion:                   design@stackehydraulik.com

Inköp:                                purchase@stackehydraulik.com

Kvalitet:                             quality@stackehydraulik.com

Order/Logistik:                logistics@stackehydraulik.com

Stacke Hydraulik AB

Postadress: Box 154, 568 24 Skillingaryd
Gatuadress: Storgatan 76-78, Götaströms industriområde
568 32 Skillingaryd

Tel. 0370-789 00
Fax. 0370-789 10
E-post. info@stackehydraulik.com