Vad är hydraulik?

Hydraulik är en viktig gren inom ingenjörskonsten som fyller många väsentliga funktioner i samhället. Den moderna hydrauliken har revolutionerat industrin och sättet att arbeta, men också hur maskiner och fordon fungerar. Vi kan med säkerhet säga att världen hade sett helt annorlunda ut om det inte fanns hydraulcylindrar.

Med den moderna hydraulikens intåg kom möjligheten att överföra, lagra och styra energi på ett mycket enklare och effektivare sätt än tidigare. Vi kan lära dig grunderna inom hydraulik, men också vad som gör våra produkter unika på marknaden. Tyvärr kan vi inte ta åt oss äran för att ha uppfunnit hydraulcylindern. Men vi kan med stolthet säga att vi sätter standarden för hur dagens hydraulcylindrar och hydraulsystem fungerar.

Main image