Hydraulvätskor

Idag är det inte särskilt vanligt med vatten inom hydraulik eftersom vatten påskyndar korrosion. Olja i olika former, med eller utan tillsatsmedel, är den vanligaste förekommande vätskan i dagens hydraulsystem. Anledningen är att man vill undvika rostangrepp, nötning och skumning. Man kan använda allt från mineraloljor till biologiskt nedbrytbara oljor.