Kvalitet och miljö

Vår stora styrka är att vi utvecklar och tillverkar våra produkter med egenutvecklade och välbeprövade koncept för t ex bearbetning, tätning, svetsning, montering och målning. Stacke Hydraulik är en erfaren tillverkare av hydraulcylindrar med gedigen kunskap. Det gör att våra produkter håller högsta tänkbara kvalitet, men också att vi kan säkra kvalitetsnivån i allt från ledtider till leveranser. Miljön är en viktig fråga för oss och arbetet med att miljöanpassa verksamheten är en ständigt pågående process. Vi strävar alltid efter att förvalta jordens resurser på ett ansvarsfullt och genomtänkt sätt.

MEDVETEN KVALITET

Vårt kvalitetsarbete angår och påverkar alla medarbetare. Vi använder beprövade kvalitetssystem och ansvarar för kundens krav och önskemål. Det innebär att vi håller vad vi lovar enligt överenskomna kontrakt, hela vägen från ritbordet till leverans. På Stacke Hydraulik sätter vi ribban högt med vårt totala kvalitetsmål, nämligen noll fel. Vi arbetar mot fastställda kvalitetsmål med kontinuerlig kompetensutveckling och ständiga förbättringar.

Vi säkrar vår svetskompetens genom EN287 (manuell svets) och EN1418 (robotsvets). Stacke Hydraulik arbetar enligt renlighetsstandarden för hydraulik ISO 4406, klass 17/13. Vi är även miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.

Ladda ner certifikat ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

VI TÄNKER KAIZEN

Vårt produktionssystem bygger på ett decentraliserat tankesätt, där operatörer och montörer står i centrum för vårt dagliga förbättringsarbete. Vi använder ansvarsgrupper där varje grupp deltar aktivt i kvalitetsfrågor, förbättringar och daglig styrning. Metoden är utvecklad av Toyota och bygger på delmomenten 5S, som innebär sortera, systematisera, städa, standardisera och skapa vana.

EN VÄLMÅENDE NATUR

Vi medverkar till en långsiktigt hållbar utveckling med vårt miljöarbete. För oss är det viktigt att alltid ta hänsyn till miljön ur produktens livscykelperspektiv, funktion och ekonomi. Vårt miljöarbete är en ständigt pågående process där vi använder bästa möjliga teknik ur miljösynpunkt. På så sätt kan vi utnyttja energi och material så effektivt som möjligt. Vinsten är minskade utsläpp och minimering av avfall. Vi följer alla lagar och regler där vi hela tiden strävar mot att överträffa oss själva.

Stacke Hydraulik är miljöcertifierade av DNV enligt 14001:2004.

Ladda ner vår miljöpolicy (pdf)

Main image