Alla nyheter

Klimatdiplom 2020

01 februari 2021

Vi har länge köpt klimatklok el från sol, vind, vatten och biobränsle. Vi skyndar på omställningen till en mer miljövänlig elproduktion!

Ny tvättanläggning

05 oktober 2020

Stacke Hydraulik har installerat en ny tvättanläggning för cylinderrör.

Nu certifierade enligt svetsstandard ISO 3834-2

14 september 2020

För att ytterligare säkra vår höga produktkvalitet är vi nu certifierade enligt svetsstandard ISO 3848-2. Detta är en standard för att systematiskt säkra svetskvalitet enligt konkreta kundkrav.