Stacke Hydraulik bidrar till minskat klimatavtryck

Stacke Hydraulik är stolta över, att med hjälp av Klimatklivet, ha installerat fjärrvärme och att därmed verka för att bli ett mer hållbart företag!

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Stödet är en del av statens klimatsatsning.

-Vi såg möjligheten att med hjälp av Klimatklivet och Vaggeryds Kommun, investera i en mer klimatsmart uppvärmning av våra lokaler och tappvatten, säger Jonas Johansson, VD på Stacke Hydraulik.

Anders Stacke, teknisk chef på Stacke Hydraulik, är väldigt belåten med att, förutom uppvärmningen av lokaler, även kunna använda fjärrvärme för uppvärmning av viss produktionsutrustning.

-Att kunna använda lösningar för minskat klimatavtryck i våra produktionslinjer, är fantastiskt och en fördel även för våra kunder, säger han. Det är en ny innovativ lösning i vår produktion.

Stacke Hydraulik har hittills använt gasol för uppvärmning, vilket är en fossil värmekälla. Stacke Hydraulik ser fram emot att hädanefter bidra till minskat klimatavtryck i Vaggeryds Kommun!

}