Inev förvärvar Stacke Hydraulik AB

Inev förvärvar Stacke Hydraulik AB

Onsdagen den 1 december förvärvade koncernen Inev AB (www.inev.nu) Stacke Hydraulik AB (www.stackehydraulik.com). Stacke Hydraulik producerar hydraulcylindrar/lösningar för kraftöverföring till krävande kunder inom främst mobila applikationer. Produkterna finns exempelvis i truckar, gruvmaskiner, skogsmaskiner och kranar världen över. Stacke Hydraulik är baserat i Skillingaryd.
Inev är en svensk koncern som bildades 2017 med en ledning med stor erfarenhet av att, långsiktigt investera i intressanta utvecklingsbara verksamheter i Skandinavien.
”Vi är stolta över och tycker det är fantastiskt roligt, att ha fått förtroendet att välkomna Stacke Hydraulik i Skillingaryd till Inev. Företaget har en stark ställning och djupa specialistkunskaper inom tillverkning och försäljning av hydraulcylindrar och system. Stacke Hydraulik har under lång tid levererat produkter av imponerande kvalitet och med en hög servicenivå till sina kunder. Vi ser fram emot att, som en engagerad ägare stötta Stacke Hydraulik i det fortsatta arbetet att utveckla verksamheten.” säger Sune Lantz på Inev, ny ordförande i Stacke Hydraulik.
Stacke Hydraulik kommer att fortsätta drivas i Skillingaryd som tidigare med en stark och långsiktig ägare.
Säljare är Urban Stacke Industri AB. Urban Stacke, ägare och tidigare VD: ”Det känns väldigt bra att Stacke Hydraulik AB får gå in i en stabil långsiktig koncern som vill stärka erbjudandet till kunderna och samtidigt breddar Stacke Hydrauliks erbjudande med övriga bolag i koncernen. Jag är övertygad om att det ökar möjligheterna för Stacke Hydraulik att växa.”
Stacke Hydrauliks VD, Jonas Johansson: ”Det blir inspirerande och roligt att få nya kollegor inom vårt område och att gemensamt med övriga branschföretag i koncernen skapa en större industriell bas i Sverige, som med sin kombinerade storlek och kraft kan skapa ännu fler affärer och synergier till våra befintliga och kommande nya kunder.”


För ytterligare information, kontakta:
Ordförande Inev, Sune Lantz, 0706-76 47 00, sune@inev.nu
VD Stacke Hydraulik, Jonas Johansson, 0703-74 40 05, jonas.johansson@stackehydraulik.com

Fakta:

Inev AB, med säte i Jönköping, är efter förvärvet en koncern med 11 verksamhetsdrivande enheter. Koncernen kommer efter förvärvet omsätta ca 1.5 miljarder SEK och verksamheterna innefattar drygt 700 anställda. Se mer på www.inev.nu.

}